KETUA DAN STAFF
STIKOM EL RAHMA

Dr. H. Wendy Asswan Cahyadi, S.TP., M.Pd.I

H. Lupiyanto, SE., M. PD.

Suhenda, S.Kom.

Suhendra Anjar Dinata, M.Kom.

‘Aziiz ‘Abdullooh, S.M

Ust. Agi

Agi Nurul Hidayat, S.Kom

Deni Muharam, S.Kom., M.Kom.,

Isep Saepudin, S.Kom

Samsuri Yahya, S.Kom., M.Kom

Foto Yose Eduar Muda, S.S., M.Pd

Yose Eduar Muda, S.S., M.Pd

Scroll to Top